ACTUALITAT

L’Entrevista del Butlletí: Álvaro Ortín, CEO d’Enzyme Advising Group

L’Entrevista del Butlletí: Álvaro Ortín, CEO d’Enzyme Advising Group


Álvaro Ortín, CEO d’Enzyme Advising Group, ens presneta les activitats de l’empresa a l’entrevista d’aquest mes.

->SOBRE LA SEVA EMPRESA I LA SEVA ACTIVITAT

 Quina és l’activitat d’Enzyme Advising Group?

Enzyme Advising Group és una companyia de serveis professionals amb presència internacional que ofereix serveis de consultoria i assessorament tecnològic, amb l’objectiu de millorar el rendiment de negoci i incrementar el valor dels seus clients i stakeholders

Els serveis d’Enzyme es focalitzen bàsicament en tres clústers: OmniChannel, Business Transformation i Business Predictive. Aquesta agrupació en clústers permet a Enzyme oferir serveis globals per a donar resposta a les necessitats de negoci dels nostres clients.

Quin paper juguen les TIC en el seu model de negoci?

Les TIC representen un element estratègic per al creixement, maduració i transformació de les empreses, però també són un factor crític d’èxit i supervivència de la empresa. A Enzyme creiem que en un mercat com l’actual, les TIC realitzen una funció imprescindible, ja que donen resposta als reptes de negoci, ajuden a aconseguir els objectius empresarials, aporten innovació i contribueixen així a mantenir l’avantatge competitiu al mercat.

Quins són els principals reptes tecnològics als quals s’enfronta la seva empresa?

Per mantenir els nivells d’excel·lència i l’avantatge competitiu, les empreses han d’adaptar-se a l’escenari actual i a les tendències de mercat. En aquest sentit, Enzyme ha d’afrontar els reptes relacionats amb la reducció de costos operatius en TI, la virtualització de servidors, l’ús de models basats en Cloud Computing i contractació de recursos TI com a serveis (SaaS, PaaS i IaaS), així com l’adaptació a les tendències basades en l’aprofitament de sinèrgies entre els canals d’accés a la informació (OmniChannel).

 Un dels objectius clau del Clúster Digital és fomentar els projectes col·laboratius i la Open Innovation. La seva empresa està participant en algún projecte col·laboratiu amb altres empreses o institucions?

Enzyme participa des de febrer de 2014 en el projecte Europeu EmployID, que té com a finalitat la implantació d’un model d’e-coaching innovador aplicat a les empreses d’ocupació pública de tota Europa que faciliti la reincorporació de persones aturades al mercat laboral. En aquest projecte treballem amb 9 empreses i institucions de tota Europa.

D’altra banda, la innovació és un dels valors més importants d’Enzyme, i en aquest sentit hem creat el producte iKey Performance Management, que dóna un alt valor als nostres clients en l’àmbit de la millora continua de processos, persones i tecnologia, i els ajuda a identificar i promoure les millors pràctiques per aconseguir els seus reptes de negoci, a partir de la utilització d’algoritmes predictius desenvolupats amb la col·laboració del CSIC, gràcies a la predicció de l’evolució d’indicadors estratègics i la proposta de plans d’acció per a aconseguir els objectius identificats.


La crisi econòmica actual empeny als empresaris a buscar nous mercats més enllà del català i espanyol. Quina aposta fa la seva empresa per la internacionalització dels seus productes i serveis?


L’any 2013 Enzyme va començar la internacionalització a Amèrica Llatina amb l’apertura d’una oficina a Uruguai. Enguany la intenció és continuar aquesta expansió a Mèxic, un mercat en creixement i amb una adaptació ràpida de les noves tecnologies.


Quins són els principals obstacles als quals s’enfronta la seva empresa a l’hora de finalitzar projectes?

Donada la situació econòmica actual, un dels principals obstacles a l’hora de finalitzar els projectes sol ser la manca de pressupost assignat a TI dels nostres clients, així com el canvi de prioritats associades als projectes TI.

D’altra banda, un dels factors clau d’èxit o fracàs d’un projecte TI acostuma a ser també la gestió de les expectatives, tant del client com dels usuaris. En aquest sentit, la filosofia d’Enzyme és acompanyar al client durant la gestió del canvi per a assegurar que s’acompleixen els objectius definits i que la solució implementada cobreix les necessitats de negoci dels nostres clients. D’aquesta manera, aconseguim augmentar les probabilitats d’èxit dels nostres projectes, assegurant que els nostres clients realment treuen profit dels projectes que duen a terme amb Enzyme.

Malgrat la situació actual, el sector TIC continua creixent. On detecta les majors oportunitats de negoci actualment?

La crisi a Espanya fa que les empreses redueixin la despesa en projectes TI que consideren commodities, però tot i això, segueixen existint oportunitats de negoci en el sector de les Tecnologies de la Informació, sempre i quan ofereixin una resposta a necessitats de negoci, aportin valor empresarial i ajudin a les empreses a aconseguir els seus reptes.

D’altra banda, per seguir creixent cal mirar més enllà de les fronteres i identificar mercats en expansió. Un dels punts forts d’Enzyme és la col·laboració amb partners tecnològics clau que ajuden a complementar l’oferta de serveis i donen als nostres clients una resposta global a les seves necessitats. Un altre repte és col·laborar amb NEXE, empresa a què pertany Enzyme, que té com objectiu accelerar la introducció de canvis per a millorar els resultats de les organitzacions .

Com veu el sector avui i en el futur immediat?

El sector avui està congelat degut a la manca de recursos. Això impactarà negativament als clients que no inverteixin ara. Invertir durant un període de crisi és més econòmic i té més impacte en el negoci que invertir en temps de bonança.

->SOBRE EL CLÚSTER DIGITAL

Per a una empresa membre, què els pot aportar formar part del Clúster Digital?

A més del networking que tota associació proporciona, el fet de tenir un objectiu clarament d’innovació digital agrupa a empreses amb inquietuds similars i això propicia una relació més fluïda.

On creu que està el rol diferencial del Clúster Digital?

El Clúster Digital és una associació molt activa. Aquest nivell d’activitat, combinat amb el fet de tenir uns membres afins en inquietuds facilita aquest intercanvi de manera natural, generant-se sinergies entre els seus membres de manera més senzilla que a altres agrupacions.

Ha participat en alguna activitat del Clúster Digital? Si és així, quina valoració en fa?

La nostra participació en les activitats del Clúster Digital ha estat limitada a l’assistència a sessions temàtiques, on de manera clara i amena s’han exposat problemàtiques força habituals a les empreses i on alguns membres del clúster han compartit les seves experiències. Conèixer aquestes vivències és molt enriquidor i ajuda a estalviar temps i esforços que poden ser reinvertits en els nostres negocis.

Per acabar, quines temàtiques li agradaria tractar més en profunditat al Clúster Digital?

Considero que la difusió de les innovacions en general i tecnològiques en particular, així com la seva transferència al món industrial i social són uns potents al·licients per incrementar les capacitats innovadores del nostre teixit empresarial. Poder compartir i donar a conèixer casos d’èxit és un contingut que opino podria aportar un alt valor afegit a les sessions.

Comentaris


Per comentar, si us plau inicia sessió o crea't un compte

Vols noves oportunitats de negoci en l’ àmbit TIC?

CONTACTE


Carrer Bilbao, 72 Edifici

Cornerstone, Ed. A

Districte 22@

08005 Barcelona

Espai Catalonia Clusters

C/ Milà i Fontanals 14, 1r-7a

08012 Barcelona

Telf: (+34) 932 381 400 ext. 1219

Mòb: (+34) 636 075 644